Zgłoszenie

Poniżej znajdują się karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres e-mailowy stylzycia@whus.pl  w terminie do 20 marca 2018 r.