Zaproszenie

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Instytut Socjologii US oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na konferencję pt. Wymiary stylów życia współczesnych Polaków.
Jakość życia i stan zdrowia stanowią wartość wysoko cenioną przez każdego człowieka, a na poczucie dobrostanu wpływ ma wiele czynników.
Celem niniejszej konferencji jest próba określenia uwarunkowań stylów życia w odniesieniu do różnych obszarów aktywności jednostek i grup społecznych oraz poznanie uwarunkowań i mechanizmów współczesnych styków życia.

W ramach konferencji przewidywane są następujące obszary tematyczne:

  • zdrowie;
  • relacje społeczne;
  • rodzina;
  • patologie społeczne.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 20. marca 2018 r. na adres:

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
e-mail: stylzycia@whus.pl