Opłaty

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 90 zł.

Opłata obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • obiad w dniu konferencji

Wpłaty winny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać nr subkonta „0024”