Kontakt

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
e-mail: stylzycia@whus.pl