Instytut Socjologii oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w konferencji
pt. „Wymiary stylów życia współczesnych Polaków”,
która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Szczecinie.

Celem niniejszej konferencji jest próba określenia uwarunkowań stylów życia
w odniesieniu do różnych obszarów aktywności jednostek i grup społecznych.